10 October 2018

ТОП-5 запросов с договорного права

ТОП-5 запросов с договорного права

Автор: Светлана Багдашкина, старший юрист, адвокат

Название СМИ: «Юридична газета»

Выход: 10.10.2018

 

Із запитами з договірного регулювання зазвичай звертається бізнес. На жаль, серед приватних осіб попит на таку послугу значно менший. Тому наш ТОП-5 запитів з договірного права очолюють запити саме представників бізнесу.

#1 Укладання значних правочинів

З набранням чинності новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) нагальним стало питання дотримання процедури укладання значних правочинів, а саме перевірки наявності повноважень у керівника товариства на укладання правочину, який перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ст. 44 Закону).

Сьогодні клієнти запитують про умови та форму надання контрагентам інформації, про вартість чистих активів товариства або рішення вищого органу про надання відповідних повноважень керівнику, необхідність внесення до Договору пункту про обов’язковість надання сторонами таких документів. Також нас часто запитують про наслідки укладання значного правочину з перевищенням повноважень. Найбільш дискусійним лишається питання про можливість надання керівнику «універсального» погодження та уникнення підписання протоколу зборів учасників щодо кожного договору.

#2 Відповідальність сторін

Відповідальність сторін за порушення умов договору обов’язково цікавить клієнта. Навіть якщо за умовами запиту має бути мінімальна кількість правок, важко пригадати, щоб цей ліміт стосувався правок до умов з відповідальністю клієнта. Розвиток системи електронного адміністрування ПДВ, деталізація та диференціація штрафів за відповідні порушення зумовили необхідність внесення до договорів цілого розділу з розподілом відповідальності за порушення умов реєстрації податкових накладних між сторонами.

Дискусійним залишається питання так званого «комплексного» предмета договору, який має свою цінність для клієнта лише у поєднанні товару і послуги. Достатньо непросте завдання вирішити, чи дробити такий предмет на окремі складові, а якщо дробити, то до якого ступеня, щоб забезпечити належну реєстрацію податкової накладної.

Також актуальними є питання можливості одночасного застосування штрафу та пені за невиконання зобов’язання за договором, відповідальності за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Все частіше потрібно імплементувати в договір відповідальність за порушення вимог compliance (приміром, за пропонування неправомірної вимоги працівникам контрагента, порушення правил етичного ведення бізнесу тощо).

#3 Відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог

Доки човен вітчизняної економіки хитає на хвилях посткризових явищ, доти попит на механізми списання боргів не спадатиме. Відступлення права вимоги та зарахування зустрічних однорідних вимог часто стають у нагоді. Клієнти звертаються до нас за консультацією з цього питання, оскільки у разі використання вказаних схем є багато не лише договірних, але й податкових нюансів, які потрібно врахувати для уникнення негативних наслідків. Часто в цю схему намагаються включити ФОП, що обрала спрощену систему оподаткування, забуваючи про значні негативні фінансові наслідки для такої ФОП за порушення імперативного законодавчого обов’язку здійснення розрахунків виключно у грошовій формі.

#4 Зіставлення суті послуги, коду КВЕД та ДКПП

Можна по-різному ставитися то того, що суто статистичні одиниці можуть мати податкові наслідки, але на практиці відповідність зареєстрованих КВЕД сутності товарів, робіт та послуг, що поставляються, не втрачає своєї актуальності. Це питання переплітається не лише з діяльністю ФОП на спрощеній системі оподаткування, але й з діяльністю платників ПДВ у межах правильної реєстрації податкової накладної. Крім того, не перестало бути актуальним питання визнання господарських операцій клієнта нереальними чи безтоварними. Тому перед юристом стоїть завдання правильно оцінити відповідність предмета договору, враховуючи його деталізацію, зазначеним вище статистичним одиницям.

#5 «Внесіть ваші правки та коментарі»

В кожному жарті є частина жарту, але цей запит мав би стояти на першому місці. Його актуальність та масовість непідвладна ні економічним, ні галузевим, ні податковим трендам. Найчастіше юрист отримує договір із запитом: «Чекаю на ваші правки. Терміново». Для підвищення ефективності роботи між клієнтом та юристом може узгоджуватися checklist з питаннями, що мають бути досліджені, та умовами, які є обов’язковими для включення у договір. Це значно полегшує роботу юриста, коли він отримує від клієнта договори на погодження на постійній основі. Що стосується іншого, рятує лише досвід, вміння думати як супротивник, розвинена уява і творчий підхід.