19 лютого 2019

Чи з'являться українські «Коломбо»?

Чи з'являться українські «Коломбо»?

Автор: Світлана Багдашкина, старший юрист, адвокат

Назва ЗМІ: «Юридична газета»

Вихід: 19.02.2019

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону №10024 від 08.02.2019 р. «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Проект складається з 20 статей, що об'єднані у 7 розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

  • види та правовий статус суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;
  • процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
  • види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов'язки цих суб'єктів;
  • питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;
  • здійснення контролю за діяльністю суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Коментарі:

Світлана Багдашкіна, адвокат, старший юрист IBC Legal Services

«Досвід останніх років свідчить про те, що існує чималий попит на детективні послуги. З огляду на те, що детективна діяльність матиме вплив на особисту свободу громадян, має бути адекватне регулювання цієї галузі. Прийняття спеціального закону дозволило б задовольнити потребу фізичних та юридичних осіб в отриманні додаткового інструменту для захисту своїх прав та інтересів. Також це частково розвантажило б правоохоронні органи, які дуже часто неналежним чином виконують свої службові обов'язки, що призводить до втрати до них довіри громадян.

У квітні 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», однак Президент України наклав на нього вето. В новому законопроекті №10024, який було зареєстровано 08.02.2019 р., автори врахували зауваження Президента. Тепер такий закон має всі шанси бути прийнятим. Однак наскільки він буде корисним на практиці та чи виправдає очікування?

Звичайно, прийняття цього закону є значним кроком для легалізації детективної діяльності в Україні, проте законодавець поки що не наважується довірити детективам реальні інструменти для надання якісних послуг своїм клієнтам.

Наприклад, подаючи запит про надання інформації до підприємств, установ та організацій, детектив не має жодних переваг над звичайним громадянином, вже не кажучи про адвоката, оскільки законопроектом не передбачені скорочені строки на надання відповіді на такі запити. Також не передбачено наділення детектива спеціальними повноваженнями, наприклад, можливість отримання доступу до баз даних, якими користуються правоохоронні органи для отримання інформації про фізичних осіб, а також можливістю здійснення прихованої фото- чи відеозйомки.

На перший погляд, закон спрямований більше на легалізацію статусу детективної діяльності, ніж на наділення детективів реальними інструментами професійної діяльності. Однак факт його прийняття буде значним кроком вперед для розвитку детективної галузі».